Logjistika

Departamenti ynë i logjistikës po rritet në mënyrë të vazhdueshme dhe zgjedh metodat më të fundit të teknologjisë dhe inovacionit.

Ai merret me shërbime të ndryshme tatimore dhe doganore si: transportimi, zhdoganimi, eksportimi i mallrave dhe përpunimi i akcizave. Ne kryejmë më shumë se 150 importe dhe 10 procedura të doganimit të eksporteve.

Kapaciteti i Magazinës

 • Sipërfaqja e Magazinës është mbi 17000 m2.
  18000 vende për paletat, të gjitha të etiketuara dhe pjesë të matricave të magazinës.
 • Magazinë doganore me kapacitet prej 1000 paletash.
 • 35 poste të dedikuara për hyrje dhe dalje ku qarkullojnë rreth 400 paleta në ditë.
 • Pajisjet tona për lëvizjen e materialeve përfshijnë kamionçina, pirunj, traspaletë elektrike dhe manuale.
 • Më shumë se 1300 fatura të procesuara në ditë për mbi 4000 produkte.
  Zonë e përshtatur e dedikuar për etiketimin, stampimin dhe manipulimin e produkteve.

Sistemi i Menaxhimit të Magazinave

 • SMM-ja jonë konsiston në menaxhimin e të gjitha veprimeve në magazinën tonë, përfshirë menaxhimin e inventarit, proceset e zgjedhjes së rendit dhe auditimin. 
 • Ka të bëjë me zinxhirin tonë të furnizimit dhe përfshin: shoqërimin, marrjen, shtimin, zgjedhjen, kontrollin e cilësisë, transportimin, shoqërimin e pjesëve, aftësitë e raportimit, parashikimin dhe matjen e KPI-s[ brenda magazinave. Si rezultat i këtij sistemi kemi largpamësi të plotë në të gjitha proceset e lidhjes nga magazina jonë deri në raftin e dyqaneve. 
 • First In First Out (FIFO) and First Expiry First Out (FEFO), ose ndonjë sistem specifik të bazuar në kërkesat e produktit ose furnizuesit.

Flota e Shpërndarjes

Flota e shpërndarjes përmban më shumë se 300 automjete, gjithmonë të gatshme për të lëvizur në të gjithë vendin. Kamionë të vegjël dhe të mëdhenj, furgonë dhe makina që shpërndajnë mallra te 8200 konsumatorë.