Menaxhimi i Cilësisë

Përmes certifikimit të sistemeve të menaxhimit të cilësisë sipas ISO, nga organi certifikues i njohur ndërkombëtarisht, ne kemi konfirmuar angazhimin e plotë për përmbushjen e kërkesave dhe rregulloreve të konsumatorëve dhe pozitën udhëheqëse në treg.

Një kompani e certifikuar u jep klientëve besimin për të punuar me standardet dhe procedurat që do t'u ofrojë atyre një standard të lartë shërbimi dhe ofron shumë përparësi, si:

 • Cilësi dhe besueshmëri
 • Mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit
 • Përputhshmëri midis produkteve
 • Përputhje në ofrimin e shërbimit
 • Transparencë për informacionin e produktit
 • Konkurrencë të drejtë, pra çmime të ulëta për konsumatorët
 • Mbrojtje e mjedisit
 • Mbrojtje nga pretendimet e rreme ose mashtruese
 • Përshtatje për qëllimin (performancën) 

Nga brenda, ju ndihmon të përcaktoni objektiva të qarta dhe ju detyron ti rishikoni ato. Gjithashtu, përmirëson komunikimin duke përcaktuar proceset tuaja dhe ndihmon në reduktimin e produkteve jashtë specifikimit. Në përgjithësi, ISO përmirëson përcaktimin e detyrës (kush bën çfarë), i motivon punonjësit për të përmirësuar sistemin dhe i mobilizon ato rreth objektivave. Ato përfshijnë:

 • Zbulimin dhe identifikimin e problemeve në kohën e duhur dhe zgjidhje të përmirësuara
 • Të gjitha proceset tuaja janë vlerësuar, standardizuar dhe shpjeguar tek personeli
 • Rritjen e kënaqësisë së klientit
 • Furnizuesit bëhen më shumë si partnerë
 • Përmirësimin e komunikimit të përgjithshëm
 • Rritjen e tregtueshmërisë dhe imazhit pozitiv të kompanisë
 • Rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe rritjen e ndërgjegjësimit të stafit
 • Efikasitet më të lartë operativ dhe kontroll më të mirë të menaxhimit
   

M&D disponon certifiktat e mëposhtme:

 • Sistemi i manaxhimit mjedisor - ISO 14001:2015
 • Sistemi i manaxhimit të cilësisë - ISO 9001:2015
 • Sistemi i manaxhimit të sigurisë dhe shëndetit të punonjësve - ISO 45001:2018
 • Sistemi i integruar i manaxhimit të kompanisë – BS PAS 99:2012
 • Sistemi i manaxhimit të vazhdimësisë së kompanisë – ISO 22301:2019

Attached Documents

Sistemi i Manaxhimit për Vazhdimësine e Aktivitetit ISO 22301:2019 Sistemi i Integruar i Manaxhimit BS PAS 99:2012 Sistemi i manaxhimit të sigurisë dhe shëndetit të punonjësve 45001:2018 Sistemi i manaxhimit mjedisor UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemi i manaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 Certifikata EU