Home > Portfolio > Shtëpiake > Gillette

Gillette

Trashëgimia për saktësi filloi me King C. Gillette. Vizioni i tij ka frymëzuar më shumë se 100 vjet risi për të sjellë rruajtjen më të mirë në botë. Historia e rruajtjes ka evoluar së bashku me sofistikimin e rrojeve per meshkuj dhe femra. Forma e briskut dhe numri i teheve kanë ndryshuar me kalimin e kohës.

Portofoli Gillette per meshkuj përfshin familjen brisqe me 5 tehe Fusion5™, brisqe me 3-tehe MACH3, brisqet për rroje me kokë të pazëvendësueshme, Gillette STYLER për të gjitha qëllimet (për stilin e mjekrës dhe shkurtimin e qimeve), shkumat dhe xhelet e rrojës, solucionin për mbas rroje, dhe antidjersë.

Portofoli Gillette Venus për femra përfshin familjen e brisqeve me 5 tehe dhe brisqet për rrojë me kokë të pazëvendësueshme.